Prakken Edelmetaal 2018-03-13-10.44.44-e1520934487752

Hoe kan ik per post toezenden?

Hieronder vindt instructies voor toezending via de post:

U stuurt de aangeboden goederen goed verpakt in een bij voorkeur noppen enveloppe en aangetekend naar ons op. U kunt uw zending extra verzekeren tot een bedrag € 5.400,-

Ons adres is:

PEEM B.V.
G.F.Vosstraat 12
8474 BH Oldeholtpade

Daarbij voegt u een kopie van uw identiteitsbewijs en een kopie van uw bank of giropas. (Wij zullen hier zorgvuldig mee omgaan.) Tevens vermeldt u uw adres, telefoonnummer en uw E-mail adres.
Voor internationale transacties hebben we ook een IBAN en een BIC code nodig die U via Uw bank kunt verkrijgen.

De aangeboden goederen worden onder camera toezicht uitgepakt. Onze taxateurs bepalen de waarde van de door u aangeboden goederen en bellen of mailen u om de actuele inkoopwaarde door te geven. We hanteren de actuele koers op het moment van inventariseren van de ontvangen goederen. Deze biedkoersen kunt u ook vinden op onze website. Van 0-50 gram sloopgoud geldt een aftrek van € 1,-per gram (Geldt niet voor vaste handelaren) Als u akkoord gaat dan storten we de inkoopwaarde op uw rekening, zo niet dan worden de goederen na betaling van 15,- euro (verzend- en administratiekosten) aangetekend naar u teruggestuurd.

(Prakken Edelmetaal neemt geen enkele verantwoording voor de verpakking en inhoud van de zending)

Heeft U nog vragen bel, whatsapp of mail ons dan.

Menu